Condicions generals de venda

Les condicions generals de venda (“Condicions de Venda” d’ara endavant) aquí descrites tenen com a objecte establir, segons allò establert a la Llei de Finançament de Partits Polítics, l’acord entre Esquerra Unida del País Valencià, organització encarregada d’administrar la Botiga d’Esquerra Unida del País Valencià amb CIF G96028899, domicili fiscal al carrer Borrull 25 baix esquerra (46008 València) i l’adreça de correu electrònic del qual és eupv@eupv.org, i la clienta o el client (“Clienta o Client” en endavant) formalitzat a través de la pàgina web botiaga.eupv.org (“Lloc Web” en endavant) amb l’objectiu d’adquirir articles i productes promocionals (“Productes” d’ara endavant) de l’activitat d’Esquerra Unida del País Valencià per part de la Clienta o Client al Lloc Web.

Es recomana a la Clienta o Client que llegeixi aquestes Condicions de Venda prèviament a confirmar una compra al Lloc Web. Es considerarà que la Clienta o Client coneix les Condicions de Venda aquí descrites un cop accedeixi a una secció del Lloc Web on s’esmenten i s’hi enllacin. També es consideraran com a comunicades aquestes Condicions de Venda si la Clienta o Client les va rebre prèviament com a part de la seva relació comercial amb Esquerra Unida del País Valencià, considerant-se en aquests casos amb caràcter general com acceptades per la Clienta o Client a l’hora de confirmar la seva comanda.

La presentació dels Productes al Lloc Web no suposen pròpiament una oferta de venda des del punt de vista contractual, sinó que es tracta d’un catàleg de mostra dels Productes que la Botiga d’Esquerra Unida del País Valencià ofereix a la venda mitjançant el Lloc Web.

1.- Ús del Lloc Web

Per confirmar una comanda en aquest Lloc Web, la Clienta o Client que realitza la compra de ser major (18 anys o més) i ser alhora la Clienta o Client final de la comanda. No es permet la venda en aquest lloc web a menors d’edat.

A més, la Clienta o Client es compromet a complir amb les indicacions següents:

 • Navegar pel Lloc Web per consultar el catàleg de productes i fer compres legalment vàlides.
 • No proporcionar dades voluntàriament errònies ni realitzar comandes falses o que puguin suposar algun tipus d’ús fraudulent del Lloc Web.
 • Facilitar les dades necessàries per al correcte lliurament de la seva comanda (nom complet, adreça postal i indicacions) i per contactar en cas de ser necessari (adreça de correu electrònic i telèfon), així com qualsevol altra dada que sigui necessària per formalitzar la compra de forma correcta i legal. La Clienta o Client dóna el seu consentiment perquè puguem fer servir aquestes dades d’acord amb la Política de Privadesa, podent exercir el seu dret d’accés, supressió, rectificació o oposició a aquesta informació.

2. Guia per fer una compra

 • Navegar pel Lloc Web, escollir els Productes que es volen comprar i afegir-los a la cistella virtual. En el cas de tractar-se de productes combinats o amb atributs (per exemple, talla, color o mida), cal triar les opcions requerides a la fitxa del Producte abans d’afegir a la cistella virtual.
 • Ajustar si es desitja la quantitat dels Productes escollits a la secció “Veure Cistella” i aplicar possibles cupons de descompte si la Client o Clienta en disposa d’algun i així ho desitja.
 • A la secció “Confirmar compra”:
  1. Emplenar les dades sol·licitades per fer el lliurament de la comanda i per contactar amb la Clienta o Client si fos necessari.
  2. Escollir el mètode de pagament i, en funció del mode escollit, introduir les dades per fer-ho.
  3. Marcar la casella que confirma l’acceptació sense reserves de les Condicions de Venda i el consentiment exprés del tractament de les seves dades d’acord amb allò expressat a la Política de Privadesa del Lloc Web.
  4. Polsar el botó “Confirmar Comanda”.
 • Si la passarel·la de pagament confirma que el pagament està autoritzat i s’ha realitzat correctament, la Clienta o Client rebrà una confirmació de recepció de la comanda al Lloc Web i per correu electrònic a l’adreça proporcionada. Si s’ha escollit com a mètode de pagament la transferència bancària, la comanda quedarà registrada però en espera de validar-se la recepció del pagament, enviant-se a la Clienta o Client per correu electrònic a l’adreça proporcionada la informació necessària per fer el pagament de l’import total de la comanda.
 • La confirmació per part de la Botiga d’Esquerra Unida del País Valencià de la comanda realitzada per la Clienta o el Client suposa un contracte vinculant entre la Clienta o el Client i la Botiga d’Esquerra Unida del País Valencià. Un cop realitzada la comanda, recomanem a la Clienta o Client que imprimeixi i/o descarregui una còpia digital tant de la confirmació de la comanda com de les Condicions de Venda.

Perquè la comanda es consideri efectiva, la Clienta o Client ha de rebre una confirmació expressa per part de la Botiga d’Esquerra Unida del País Valencià de la recepció correcta de la comanda.

Esquerra Unida del País Valencià, com a organització administradora de la Botiga d’Esquerra Unida del País Valencià, es reserva el dret de modificar i actualitzar aquestes Condicions de Venda en qualsevol moment i sense necessitat de realitzar cap preavís, publicant qualsevol modificació i actualització sobre aquestes en el Lloc Web perquè puguin ser consultades per qualsevol Client o Client. Les modificacions i actualitzacions a les Condicions de Venda no afectaran les Condicions de Venda d’una comanda realitzada amb anterioritat a les modificacions o actualitzacions introduïdes.

Les característiques dels Productes descrites al Lloc Web (dimensions, talles, mides, especificacions tècniques, …) són orientatives i no vinculants. Les imatges dels Productes mostrats al Lloc Web pretenen mostrar amb la major exactitud possible els colors dels Productes, però poden patir variacions en funció de la pantalla del dispositiu utilitzar per navegar al Lloc Web.

Davant de qualsevol problema derivat de la manca d’estoc o problema amb el subministrament d’un Producte o possible retard en el lliurament per aquestes raons, la Botiga d’Esquerra Unida del País Valencià informarà la Clienta o Client de la situació i proposarà una o més solucions possibles sempre una del reemborsament de l’import de la comanda.

La Botiga d’Esquerra Unida del País Valencià utilitza diversos sistemes de verificació de les dades proporcionades abans de confirmar com a vàlida la comanda realitzada per la Clienta o Clienta. De manera aleatòria cada cert temps per comprovar l’efectivitat dels mecanismes esmentats o davant de qualsevol sospita, la Botiga d’Esquerra Unida del País Valencià podrà comprovar la informació proporcionada i contactar amb la Clienta o Client si fos necessari. Si el resultat de la comprovació fes sospitar que la comanda podria ser un possible frau, Esquerra Unida del País Valencià es reserva el dret de fer una investigació més exhaustiva de la comanda i emprendre accions contra aquesta.

3.- Mètodes de pagament i impostos aplicables

Els preus vàlids i aplicables als Productes són els indicats al Lloc Web a la data de realització de la comanda. La comanda es pot pagar mitjançant dos mètodes:

 • Transferència bancària. Un cop confirmada la comanda, la comanda quedarà registrada però en espera de validar-se la recepció del pagament, enviant-se a la Clienta o Client la informació necessària per fer el pagament de l’import total de la comanda per correu electrònic a l’adreça proporcionada. Un cop remès el justificant de pagament i comprovat la recepció del mateix, la comanda passarà a considerar-se correctament validada.
 • Pagament per targeta. La Clienta o Client podrà utilitzar la targeta de crèdit o dèbit, processant-se el pagament mitjançant la infraestructura segura de Stripe després de la confirmació de la comanda. Aquesta passarel·la de pagament amb encriptat de dades i sistemes de seguretat del nivell més alt accepta un gran nombre de targetes i pagaments en més de 24 monedes diferents, a més d’implementar múltiples mecanismes de lluita contra el frau.

En virtut del que descriu l’article 20 apartat 28.1 de la Llei de l’IVA (Impost sobre el Valor Afegit), la venda de béns o les prestacions de serveis realitzades pels partits polítics estarien subjectes però exemptes d’IVA mentre siguin destinades a reportar-los un suport financer per al compliment de la seva finalitat i siguin gestionades directament des del partit polític, tal com passa amb la Botiga d’Esquerra Unida del País Valencià en ser administrada des de la mateixa Esquerra Unida del País Valencià. Per això, els preus i les ofertes que es presenten al Lloc Web estan exemptes d’IVA.

4.- Despeses d’enviament i entrega de les comandes

Les despeses d’enviament s’afegiran al total de la comanda i es mostrarà a la Clienta o Client a la secció “Finalitzar Comanda” un cop introduïu l’adreça de lliurament. Les opcions d’enviament disponibles a la Botiga d’Esquerra Unida del País Valencià i el cost són:

 • Península: 5€ a qualsevol punt de la península dins de l’Estat espanyol. Enviament gratuït per a comandes superiors a 60€.
 • Balears, Canàries, Ceuta i Melilla: 8€ a qualsevol punt d’aquestes cuatre destinacions. Enviament gratuït per a comandes superiors a 75€.

L’empresa de transport realitzarà el lliurament de les comandes de dilluns a divendres durant la jornada laboral de les treballadores i treballadors de repartiment. Excepcionalment es podran fer lliuraments durant els caps de setmana havent-se avisat prèviament a la Clienta o Client, però mai durant jornades que siguin dia festiu a nivell local, regional o nacional. Els lliuraments es realitzaran a residències privades, locals comercials oa oficines i no s’enviaran ni a apartats de correus ni a zones especials que requereixin del pagament d’arancels duaners.

Una vegada la Client o Client (o una tercera persona designada adequadament i amb antelació per la Client o el Client) tingui materialment en poder seu els Productes que conformen la seva comanda, aquestes Condicions de Venda considerarà a tots els efectes que la comanda ha estat “ lliurat”, acreditant-ho mitjançant la seva signatura a la repartidora o repartidor de l’empresa de transport una vegada li faci entrega de la comanda a l’adreça indicada per la Clienta o Client. Si la Client o Client designa una tercera persona que se li faci entrega de la comanda, la tercera persona haurà de mostrar a la repartidora o repartidor de l’empresa de transport una autorització escrita per part de la Clienta o Client que inclogui la informació següent: una còpia del missatge de confirmació de la comanda que va rebre la Clienta o Client i una còpia del DNI/NIF/NIE o Passaport de la Clienta o Client.

Les comandes es lliuraran en el menor termini possible en funció del mètode d’enviament seleccionat i de la destinació. Passats 15 dies des de l’enviament de la comanda, si els Productes no es poden lliurar a la Clienta o Client per raons de qualsevol índole no imputables a la Botiga d’Esquerra Unida del País Valencià i/oa l’empresa transport designada, entendrem que la Clienta o Client vol desistir a la recepció de la comanda i procedirem a tornar el pagament efectuat excloent-ne les despeses d’enviament de l’import a reemborsar. mitjançant el mateix mètode que la Clienta o Client va utilitzar per fer la compra. En funció del mètode escollit i/o de l’entitat bancària de la Clienta o Client, el reemborsament pot trigar entre 3 i 12 dies laborals per fer-se efectiu.

5.- Canvis, devolucions i productes defectuosos

Canvis de talla

La Client o Client pot sol·licitar el canvi de talla d’un producte fins a 15 dies després de rebre la comanda on es troba aquest Producte. El canvi de talla es pot fer per un altre producte d’una talla diferent de la que tinguem existències i sempre que el Producte original estigui en les mateixes condicions que el rebut per la Clienta o Client. Per raons de seguretat i higiene, no es permet el canvi de màscares.

El Producte que es vol canviar de talla ha d’estar complet en el cas de ser un joc de diversos elements, no s’ha d’haver fet servir de cap manera, no s’ha d’haver rentat i, en el cas de lliurar-se precintat per raons de seguretat o higiene, aquest precinte ha d’estar intacte.

El canvi de talla comporta un cost idèntic al del lliurament d’una comanda, essent 5€ a qualsevol punt de la península i 8€ a les Balears. A causa de limitacions logístiques, aquest servei no s’ofereix a comandes amb destinació a les Canàries, Ceuta, Melilla o fora d’Espanya.

Per sol·licitar el canvi de talla, els passos que cal seguir són:

 • La Client o Client ha d’escriure a la botiga@eupv.org indicant el número de comanda i el Producte del qual vol fer el canvi de talla. Des de la Botiga d’Esquerra Unida del País Valencià respondrem informant de les talles del mateix producte disponibles al magatzem.
 • Des de la Botiga d´Esquerra Unida del País Valencià donarem indicacions a la Clienta o Client per efectuar el pagament del servei. Un cop rebut, la Clienta o el Client rebrà un albarà de canvi i s’acordarà una data perquè l’empresa de transport faci el lliurament del nou Producte.
 • La Client o Client ha d’encarregar-se d’embalar el producte a canviar i incloure l’albarà de canvi en un paquet que lliurarà a la persona repartidora o repartidor de l’empresa de transport que li lliurarà el nou Producte.

Devolucions

La Clienta o Client pot sol·licitar la devolució completa o parcial de la comanda fins a 15 dies després de rebre’l sempre que els Productes estiguin en les mateixes condicions que les que els va rebre. Per fer la devolució, la Clienta o Clienta t’haurà de fer càrrec del cost de l’enviament de tornada per correu certificat o amb justificant de recepció al magatzem de la Botiga d’Esquerra Unida del País Valencià mitjançant Correus o una empresa de missatgeria.

Els Productes tornats han d’estar complets en el cas de ser un joc de diversos elements, no s’ha d’haver usat de cap manera, no s’ha d’haver rentat i, en el cas de lliurar-se precintat per raons de seguretat o higiene, aquest precinte ha de seguir intacte.

Per sol·licitar la devolució completa o parcial de la teva comanda, els passos que cal seguir són:

 • La Client o Client ha d’escriure a botiga@eupv.org indicant el número de comanda i si vol fer una devolució completa o parcial. En cas que sigui parcial, la Clienta o Client ha d’indicar els productes concrets de la comanda que voleu tornar.
 • Des de la Botiga d’Esquerra Unida del País Valencià donarem indicacions a la Clienta o Client per realitzar l’enviament de tornada al magatzem i us farem arribar un albarà de devolució que haureu d’incloure al paquet embalat amb els Productes de la comanda que voleu tornar.
 • Un cop rebut l’enviament de tornada i comprovat l’estat dels productes, des de la Botiga d’Esquerra Unida del País Valencià procedirem a fer el reemborsament de l’import complet o parcial de la comanda mitjançant el mateix mètode que la Clienta o Client va utilitzar per fer la compra. En funció del mètode escollit i/o de l’entitat bancària de la Clienta o Client, el reemborsament pot trigar entre 3 i 12 dies laborals per fer-se efectiu.

Productes erronis o defectuosos

Si en rebre la comanda la Clienta o Client comprova que hi ha Productes amb algun tipus de defecte de fabricació, dany durant el transport o que no corresponen a la compra i vol tornar-los, podeu fer-ho escrivint per correu electrònic a botiga@eupv.org i adjuntant algunes fotos del Producte o Productes defectuosos o erronis. En el cas de dany durant el transport, la Clienta o Client ho haurà d’indicar a la repartidora o repartidor de l’empresa de transport i adjuntar també fotos de l’embalatge de la comanda al missatge.

Un cop rebut el missatge per correu electrònic i analitzada la incidència, des de la Botiga d’Esquerra Unida del País Valencià ens posarem en contacte amb la Clienta o Client i, en funció del que ha passat, en un termini màxim de 15 dies us oferirem o bé reemborsar l’import de la comanda incloent les despeses d’enviament i devolució de la mateixa (pot trigar entre 3 i 12 dies en funció del mètode de pagament escollit i/o de l’entitat bancària de la Clienta o Client) o bé substituir el Producte o Productes danyats a compte de la Botiga d’Esquerra Unida del País Valencià i sense que això suposi cap despesa per a la Clienta o Client.

6.- Promocions i ofertes

Les promocions i ofertes mostrades al Lloc Web, així com els bons de descomptes que es mostren al Lloc Web per promocionar la venda d’un Producte o Productes concrets, seran vàlides durant el temps en què es mostrin al Lloc Web a no ser que s’hi especifiqui el contrari.

7.- Garantia dels productes i reclamacions

Els productes oferts per la Botiga d’Esquerra Unida del País Valencià al Lloc Web web disposen de la garantia establerta pels fabricants dels mateixos en els termes legalment establerts per a cada tipus de producte. La Botiga d’Esquerra Unida del País Valencià respondrà davant la manca de conformitat dels Productes que, en el termini de dos anys després del lliurament, no compleixin el contracte. Entenem com a Productes conformes amb el contracte aquells que s’ajusten a la descripció al Lloc Web en el moment de la compra i mantinguin les qualitats descrites, segueixin sent aptes per a l’ús quotidià i ordinari a què destinen Productes d’aquest tipus i que segueixin presentin la qualitat i les prestacions habituals d’un producte d’aquest tipus que siguin esperables amb el pas del temps.

Si algun dels productes no fos conforme amb el contracte, la Clienta o Client s’haurà de posar en contacte amb la Botiga d’Esquerra Unida del País Valencià escrivint per correu electrònic a botiga@eupv.org indicant el número de comanda i el Producte o Productes no conformes amb el contracte així com adjuntant fotografies del Producte o Productes. Per fer valer la garantia, en general la Clienta o Client pot adreçar-se tant a la Botiga d’Esquerra Unida del País Valencià com al fabricant del producte, i qualsevol dels dos pot exigir a la Clienta o Client que demostri que la decisió en el Producte venia d’origen .

No hi ha garanties, condicions ni altres termes que siguin vinculants per a Esquerra Unida del País Valencià i la Botiga d’Esquerra Unida del País Valencià excepte les esmentades expressament en aquestes Condicions de Venda. En cas que la Clienta o Client vol presentar una reclamació, ho haurà de fer per escrit i de forma fefaent.

8.- Legislació i jurisdicció aplicable

La compra efectuada al Lloc Web de la Botiga d’Esquerra Unida del País Valencià per part de la Clienta o Client està subjecta a la legislació espanyola i s’acudirà al que disposa el Codi Civil i altres normes que siguin aplicables en tot allò que no hagi quedat expressament pactat en aquestes Condicions de Venda. Els tribunals de la ciutat de València tindran fur i jurisdicció exclusius sobre qualsevol conflicte que sorgeixi d’o es relacioni amb l’aplicació, interpretació o execució de les Condicions de Venda i/o als contractes que incorpora, i acceptant aquestes Condicions de Venda cadascun de les parts accepta el fur i la jurisdicció dels tribunals esmentats.

9.- Propietat intel·lectual i industrial

L’estructura, disseny i forma de presentació dels elements disponibles al Lloc Web (gràfics, imatges, fotografies, mostres i materials que hi apareixen, tecnologies industrials, fitxers, logotips, combinacions de colors i qualsevol element susceptible de protecció) de la Botiga d’Esquerra Unida del País Valencià estan protegits per drets de propietat intel·lectual i industrial titularitat d’Esquerra Unida del País Valencià o sobre els quals s’han obtingut els drets d’ús corresponents.

Està prohibida la reproducció, transformació, distribució, comunicació pública, posada a disposició del públic i, en general, qualsevol altra forma dexplotació, parcial o total dels elements referits a lapartat anterior. La seva publicació en altres Llocs Web o altres mitjans de comunicació digitals o escrits requereix el consentiment exprés del titular del Lloc Web, i, en tot cas, hauran de fer referència explícita a la titularitat dels esmentats drets de propietat intel·lectual d’Esquerra Unida del País Valencià.

La informació i qualsevol material (incloent notes tècniques, comunicats de premsa, fulls de dades, descripcions de productes i preguntes freqüents) disponible ai des d’aquest lloc web són treballs amb drets d’autor d’Esquerra Unida del País Valencià, i qualsevol ús no autoritzat d’aquesta informació o material pot violar els drets dautor, marca registrada o altres lleis.

Esquerra Unida del País Valencià es reserva qualsevol dret que no s’hagi atorgat expressament a aquestes Condicions de Venda. No es permet la utilització dels signes distintius d’Esquerra Unida del País Valencià (marques, noms comercials, logotips), llevat d’autorització expressa dels legítims titulars. La infracció de qualsevol dels drets esmentats pot constituir una vulneració de les normes presents del vigent Codi Penal.

10.- Privadesa i protecció de dades personals

El tractament de les dades de caràcter personal de la Clienta o Client es descriuen a l’Avís Legal i Política de Privadesa de la Botiga d’Esquerra Unida del País Valencià. Esquerra Unida del País Valencià és el responsable d’aquestes dades i les utilitzarà per desenvolupar els contractes establerts entre la Botiga d’Esquerra Unida del País Valencià i la Client o Client i gestionar aquesta relació contractual.

Esquerra Unida del País Valencià, en compliment de la Llei 34/2002 – LSSICE sobre Serveis de la Societat i la Informació de Comerç Electrònic, posa a disposició tant a les Clientes i Clients d’aquest Lloc Web com als òrgans competents la informació següent:

 • Denominació o Raó Social: Esquerra Unida del País Valencià
 • Domicili social: Carrer Borrull 25. 46008 València
 • Telèfon de contacte: (+34) 963 841 888
 • Correu electrònic de contacte: botiga@eupv.org
 • Nom del domini: botiga.eupv.org
 • CIF: G96028899

El responsable d’aquest fitxer és Esquerra Unida del País Valencià i es compromet a assegurar que tota la informació personal proporcionada es troba degudament protegida, custodiada, serà utilitzada exclusivament per als fins indicats al formulari que la usuària o usuari empleni i en cap cas s’utilitzarà de forma indeguda o es compartirà amb tercers.

Les dades proporcionades es conservaran mentre es mantingui la relació contractual o durant els anys necessaris per complir les obligacions legals. Per rebre més informació addicional o exercir els drets d’accés, rectificació, supressió, limitació i oposició en l’adreça de correu electrònic eupv@eupv.org amb l’assumpte PROTECCIÓ DE DADES o per escrit a l’adreça del responsable en Carrer de Borrull, 25 (46008 València), i en qualsevol dels dos casos juntament amb còpia de document que acredite la seua identitat. Quan el tractament estiga legitimat en el consentiment i s’efectue per mitjans automatitzats tindrà dret a la portabilitat de les seues dades, és a dir, al fet que se li entreguen en format estructurat, d’ús comú i lectura mecànica, fins i tot a remetre-li’ls a un nou responsable

Des de la Botiga d’Esquerra Unida del País Valencià us recordem que podeu exercir el vostre dret a presentar reclamació davant l’Autoritat de Control en matèria de Protecció de Dades competent, especialment quan no haja obtingut satisfacció en l’exercici dels seus drets, mitjançant escrit dirigit a l’Agència Espanyola de Protecció de Dades, C/Jorge Juan núm. 6, 28001 Madrid o bé accedint a la seua seu electrònica a través de la seua pàgina web: www.agpd.es

Back to top button

Aquest lloc web utilitza cookies perquè tingueu la millor experiència d'usuari. Si continueu navegant esteu donant el vostre consentiment per a l'acceptació de les esmentades cookies i l'acceptació de la nostra política de cookies, punxeu l'enllaç per a més informació.

ACEPTAR
Aviso de cookies